Delegat v splošni službi

To je morda najpomembnejša služba v AA.

Moč celotne služiteljske zgradbe AA se začne s skupino in njenim delegatom, ki ga skupina izvoli. Nemogoče je dovolj poudariti pomembnost delegata.

»Ko skupina izbere za delegata najbolj usposobljenega moškega ali žensko, pomaga zagotovilti lastno prihodnost – in prihodnost AA kot celote.«

Ko si delegat

Povezuješ lastno domačo skupino z vso AA. Pred časom, v letu 1953, ko je bil predlagan »stik s skupino« kot nova oblika zaupnega služitelja, se je naloga zdela preprosto kot dobro orodje za izmenjavo tekočih informacij med posameznimi skupinami in »štabom« (danes je to Glavni službeni odbor). To je še vedno pomemben del tvojega dela. Toda sedaj, kot delegat v Splošni službi, imaš še večje odgovornosti: prenašaš zamisli in mnenja, pa tudi dejstva; preko tebe postaja soglasnost skupine del »skupne soglasnosti vse Skupnosti«, kot je bilo to izraženo na Konferenci splošnih služb Svetovne službe AA. Deluje preko niza preprostih korakov, kot vse drugo v AA. (Popolna slika je do podrobnosti opisana v Službenem priročniku AA)

Potrebne informacije

  • O zgradbi Splošne službe v The AA Service Manual/ Twelve Concepts for World Service, »Inside AA« in »Circles of Love and Service«, kot dodatek pa Final Conference Report
  • O Izročilih: »AA Tradition – How it Developed«; Dvanajst korakov in dvanajst izročil, AA Comes of Age in »The Twelve Traditions Illustrated.«
  • O zadevah skupine: »Skupina AA« in »Lastno vzdrževanje: kjer se mešata denar in duhovnost«; Vodila AA.

Odgovornost je moja . . .

Ko kdorkoli kjerkoli

kliče na pomoč, želim,

da je aajevska roka takrat tam.

Odgovornost za to pa je – moja.

?>