ANONIMNI ALKOHOLIKI ®  smo skupnost ljudi, ki si delimo izkušnje, moč in upanje, tako da bi lahko rešili svoj skupni problem in pomagali drugim, da bi okrevali od alkoholizma.

Edini pogoj za pripadnost skupnosti je želja, da bi nehali piti.

Članarine in pristojbin ni; vzdržujemo se z lastnimi prostovoljnimi prispevki.

Skupnost AA ni povezana z nobeno sekto, veroizpovedjo, politično stranko, organizacijo ali ustanovo; ne želi se vpletati v nikakršne spore; ne zagovarja nobenih stališč, niti jih ne zavrača.

Naš poglavitni namen je, da ostanemo trezni in tudi drugim alkoholikom pomagamo k treznosti.

MISEL ZA DANAŠNJI DAN


29. MAJ
RESNIČNA STRPNOST

‘Edini pogoj za članstvo v AA je želja, da bi nehali piti.’

III. izročilo – Dvanajst korakov in dvanajst izročil, str. 108

Kratko obliko Tretjega izročila sem prvič slišal v preambuli. Ko sem prišel v AA, nisem mogel sprejeti sebe, svojega alkoholizma ali Višje sile. Če bi bile za članstvo kakšne telesne, duševne, moralne ali verske zahteve, bi bil danes mrtev. Bill W. v svoji razlagi Izročil pravi, da je Tretje izročilo koncesija za osebno svobodo. Najbolj prepričljiva stvar je bil zame občutek, da so me člani sprejeli, saj so se ravnali po Tretjem izročilu tako, da so me tolerirali. Čutil sem, da sem sprejet z ljubeznijo in ljubezen je za nas Božja volja.