ANONIMNI ALKOHOLIKI ®  smo skupnost ljudi, ki si delimo izkušnje, moč in upanje, tako da bi lahko rešili svoj skupni problem in pomagali drugim, da bi okrevali od alkoholizma.

Edini pogoj za pripadnost skupnosti je želja, da bi nehali piti.

Članarine in pristojbin ni; vzdržujemo se z lastnimi prostovoljnimi prispevki.

Skupnost AA ni povezana z nobeno sekto, veroizpovedjo, politično stranko, organizacijo ali ustanovo; ne želi se vpletati v nikakršne spore; ne zagovarja nobenih stališč, niti jih ne zavrača.

Naš poglavitni namen je, da ostanemo trezni in tudi drugim alkoholikom pomagamo k treznosti.

MISEL ZA DANAŠNJI DAN

28. FEBRUAR
KAJ? BREZ PREDSEDNIKA?

Ko naši prijatelji slišijo, da naša Združba nima predsednika, ki bi bil pooblaščen, da jo upravlja, ne blagajnika, ki bi lahko izterjal plačilo kakršnih bodi članarin . . . takrat zazijajo in vzkliknejo: ‘To kratko malo ni mogoče…’

Dvanajst korakov in dvanajst izročil, str. 103

Ko sem končno prišel v AA, nisem mogel verjeti, da ni blagajnika, ki bi »lahko izterjal plačilo kakršnih bodi članarin.« Nisem si mogel predstavljati organizacije, ki ne zahteva denarnih prispevkov v zameno za služenje. To je bila moja prva in do zdaj edina izkušnja, da sem dobil »nekaj zastonj«. Ker se nisem bal, da bi me v AA izrabili, sem lahko k programu pristopil brez nagibov in odprtega duha. Ničesar niso zahtevali. Kaj lahko zgubim? Zahvaljujem se Bogu za modrost zgodnjih ustanoviteljev, ki so tako dobro poznali alkoholikov strah pred tem, da bi z njim manipulirali.