ANONIMNI ALKOHOLIKI ®  smo skupnost ljudi, ki si delimo izkušnje, moč in upanje, tako da bi lahko rešili svoj skupni problem in pomagali drugim, da bi okrevali od alkoholizma.

Edini pogoj za pripadnost skupnosti je želja, da bi nehali piti.

Članarine in pristojbin ni; vzdržujemo se z lastnimi prostovoljnimi prispevki.

Skupnost AA ni povezana z nobeno sekto, veroizpovedjo, politično stranko, organizacijo ali ustanovo; ne želi se vpletati v nikakršne spore; ne zagovarja nobenih stališč, niti jih ne zavrača.

Naš poglavitni namen je, da ostanemo trezni in tudi drugim alkoholikom pomagamo k treznosti.

MISEL ZA DANAŠNJI DAN28. SEPTEMBER
LJUBEZEN BREZ VEZI

Praktične izkušnje kažejo, da je delo z drugimi alkoholiki dejavnost, ki bolje kot karkoli drugega zagotavlja imunost pred pitjem.

AA, str. 78 (85)

Mentorstvo mi je dalo dvoje presenečenj. Prvič so me varovanci imeli radi. Tisto, za kar sem mislil, da je hvaležnost, je bila ljubezen. Hoteli so, da sem srečen, da rastem in ostajam trezen. To me je več kot enkrat odvrnilo od pitja. Drugič sem odkril, da sem nekoga drugega sposoben ljubiti odgovorno, s spoštljivo in pristno skrbjo za njegovo rast. Pred tem sem mislil, da je moja sposobnost za pošteno skrb za drugega zaradi neuporabe shirala. Naučiti se, da lahko ljubim brez pohlepa ali bojazni, je bil najgloblji dar, ki mi ga je dal program. Hvaležnost za ta dar me je mnogokrat ohranila treznega.