Za svojce alkoholikov

Društvo Al-Anon: https://www.al-anon.si

Društvo Alateen: https://www.al-anon.si/strani/alateen.php
17.2.2021 je pričela delovati skupina Alateen preko Zoom-a, srečanja so ob sredah od 19h do 20h.
Kontakt za prijavo udeležencev na e-naslov: vida.prevajanje@gmail.com ali na telefonskih številkah:
– 040 711 966
– 041 310 630 (Erik)

?>