Dejstva o anonimnosti v AA

Ohranjanje naših Izročil ni odgovornost javnih občil; to je odgovornost vsakega od nas.

  • Člani AA na splošno mislijo, da ni modro prelomiti anonimnosti člana celo po njegovi ali njeni smrti, a končna odločitev v vsakem primeru ostaja družini.
  • Člani AA, ki dajejo radijske in TV intervjuje, lahko razkrijejo svojo istovetnost in govorijo kot okrevani alkoholiki, Izročila anonimnosti ne prekršijo, dokler ne razkrijejo svojega članstva.
  • Člani AA smejo govoriti kot člani AA samo, če njihova imena in obrazi niso razkriti. Ne govorijo v imenu AA, ampak kot zasebni člani.

Izkušnje navajajo člane AA, da:

  • Spoštujejo pravico drugih članov do ohranjanja anonimnosti, na katerem koli nivoju želijo.
  • Kadar govorijo kot člani AA na srečanju, ki ni AA, navadno uporabljajo le krstna imena.
  • Ohranjajo osebno anonimnost v člankih in lastnem življenjepisu.
  • Izogibajo se uporabi naslovov, kot npr. »svetovalec AA«, če so zaposleni kot svetovalci na področju alkoholizma (boljši je izraz »svetovalec za alkoholizem«).
  • Znotraj Skupnosti uporabljajo priimke, posebno pri volitvah skupinskih in drugih funkcionarjev.

 

Več informacij o anonimnosti je mogoče dobiti v naslednjih brošurah in materialih:
The Twelve Traditions Illustrated
A.A.Tradition – How It Developed
Speaking at Non-A.A. Meetings
A:A: Gudelines on Public Information
Public information releases on how to handle TV, radio and newspaper interviews

?>