Anonimnost na digitalnih medijih

Ko uporabljamo digitalne medije, so člani AA odgovorni za svojo anonimnost in za anonimnost drugih. Ko pošiljamo pošto, tekst ali blog, moramo predpostaviti, da objavljamo na javni ravni. Če na teh forumih prekršimo našo anonimnost, lahko nenamerno kršimo tudi anonimnost drugih.

Zadnje čase prihod novih oblik elektronskega komuniciranja, kot na primer socialno omrežje, ponuja sveže nosilce sporočila AA javnosti. Moderna komunikacija teče po visoko tehnoloških poteh, relativno odprtih in hitro nastajajočih. Zaščita anonimnosti je poglavitna skrb članov AA, saj jih ima vedno več dostop do interneta.

Anonimnost v digitalni dobi

Vprašanje: Vzdržujem Spletno stran na Internetu in družabno stran. Sem tudi član online srečanja. Na kakšni ravni naj zaščitim svojo anonimnost na internetu.
Odgovor: Javno dostopni aspekti interneta, kor na primer tekst, grafike, audio in video na spletnih straneh lahko smatramo kot objavo ali oddajo. Če ni zaščitena z geslom, zahteva Spletna stran enako zaščito, kot jo uporabljamo na ravni tiska, radia in filma. Preprosto povedano, to pomeni, da se aajevci ne identificirajo kot člani AA, ne uporabljajo celotnih imen in/ali slik celega obraza.

Vprašanje: Ali naj skrbim tudi za anonimnost tistih, ki gledajo mojo spletno stran?
Oodgovor: Ko uporabljamo digitalne medije, so člani AA odgovorni za svojo anonimnost in za anonimnost drugih. Ko pošiljamo pošto, tekst ali blog, moramo predpostaviti, da objavljamo na javni ravni. Če na teh forumih prekršimo našo anonimnost, lahko nenamerno kršimo tudi anonimnost drugih.

Za več informacij o anonimnost on line glej AA Guideline (Vodila AA) na Internetu www.aa.org ali v oktobrski številki 2010 AA Grapevine na Ohranjanje anonimnosti v spletnem svetu.

?>