Razumevanje anonimnosti

Anonimnost je duhovni temelj vseh naših Izročil in nas vedno spominja, da postavljamo načela pred osebnosti.

Kaj je namen anonimnosti pri Anonimnih alkoholikih?

Zakaj se pogosto omenja kot edina in največja zaščita, ki ji mora Skupnost zagotavljati neprestano prisotnost in rast?

Če pogledamo zgodovino AA od začetka v letu 1935 do sedaj, je jasno, da anonimnost služi dvema različnima, vendar enakovrednima, življenjsko pomembnima nalogama:

  • Na osebnem nivoju anonimnost vsem članom zagotavlja zaščito pred javnim razkritjem. To je zaščita, pogosto posebno pomembna za novince.
  • Na nivoju tiska, radia, TV in filma anonimnost poudarja enakost vseh članov skupnosti in zavira tiste, ki bi lahko izkoristili svoje druženje v AA, da bi dosegli razpoznavnost, moč ali osebne koristi.

 

Anonimnost kot odnos med ljudmi

Od najzgodnejših dni AA obljublja osebno anonimnost vsem, ki se udeležujejo srečanj. Ker so bili ustanovitelji in prvi člani sami okrevajoči alkoholiki, so iz lastne izkušnje vedeli, kako se večina alkoholikov sramuje svojega pijanstva in kako prestrašeni so pred javnim razkritjem. Pečat sramote zaradi alkoholizma je bil velik in prvi člani so spoznali, da je bilo trdno zagotovilo zaupnosti zapoved, če so hoteli pritegniti druge alkoholike in jim pomagati, da bi dosegli treznost.

Z leti se je izkazalo, da je anonimnost eden največjih darov, ki jih AA ponuja trpečim alkoholikom. Brez nje se mnogi ne bi udeležili svojega prvega srečanja. Čeprav se je pečat sramote v družbi nekoliko zmanjšal, se mnogim novincem zdi priznanje lastnega alkoholizma še vedno tako boleče, da je mogoče le v zaščitenem okolju. Anonimnost je bistvena za ozračje zaupanja in odprtosti.

Za novince je zasebnost vrednota. Večina želi dobro novico o pristopu k AA deliti s svojo družino. Tako razkritje je njihova osebna odločitev: AA kot celota želi posameznim članom zagotoviti toliko zasebnosti in zaščite ali toliko odprtosti o pripadnosti Skupnosti, kolikor želijo. Anonimnost na nivoju tiska, radia, TV in filma je odločilna za našo trajno treznost in rast na obeh nivojih, osebnem in skupinskem.

?>