Dvanajst korakov anonimnih alkoholikov

 1. Priznali smo, da smo pred alkoholom nemočni – da je postalo naše življenje neobvladljivo.
 2. Pričeli smo verjeti, da nam lahko zdravje povrne le neka Sila, večja od nas.
 3. Sklenili smo, da bomo svojo voljo in svoje življenje izročili skrbi Boga, kakor ga razumemo.
 4. Naredili smo temeljito in neustrašno moralno samoinventuro.
 5. Bogu, sebi in drugemu človeku smo izpovedali natančno naravo svojih zablod.
 6. Povsem pripravljeni smo prepustiti Bogu, da odpravi vse te značajske hibe.
 7. V ponižnosti smo Ga prosili, naj odpravi naše pomanjkljivosti.
 8. Naredili smo seznam vseh, ki smo jih kdaj prizadeli, in našli voljo, da to poravnamo.
 9. Tem ljudem smo se neposredno oddolžili, kjer je bilo le mogoče, razen ko bi s tem škodovali njim ali drugim.
 10. Še naprej smo opravljali osebno inventuro in nemudoma priznali, kadar nismo imeli prav.
 11. Z molitvijo in meditacijo smo si prizadevali izboljšati svoj zavestni stik z Bogom, kakor ga razumemo, molili pa zgolj za spoznanje Njegove volje in za moč, da jo izvršujemo.
 12. Potem ko smo po vseh teh korakih doživeli duhovno prebujenje, smo se trudili, da bi to sporočilo prenesli alkoholikom in ta načela udejanjali v vsem svojem početju.
?>