Dvanajst izročil anonimnih alkoholikov

 1. Prvi nam bodi naš skupni blagor; osebno okrevanje je odvisno od enotnosti AA.
 2. Kar se tiče našega skupinskega namena, obstaja ena sama najvišja avtoriteta – ljubeči Bog, kakor se že razodeva v skupinski zavesti. Naši voditelji so zgolj poverjeniki, ne pa oblastniki.
 3. Edini pogoj za članstvo v AA je želja, da bi prenehali piti.
 4. Vsaka skupina naj bo samostojna, razen pri rečeh, ki se tičejo drugih skupin AA kot celote.
 5. Vsaka skupina ima en sam poglavitni namen – posredovati svoje sporočilo alkoholiku, ki še trpi.
 6. Skupina AA ne sme nikoli zastavljati svojega ugleda, denarja ali imena v prid sorodni ustanovi ali zunanjemu podjetju, da nas problemi, kakršne prinašajo denar, posest in ugled, ne bi odvračali od našega poglavitnega namena.
 7. Vsaka skupina AA naj se vzdržuje povsem sama in naj ne sprejema zunanjih prispevkov.
 8. Anonimni alkoholiki se ne smejo nikdar profesionalizirati, toda naši službeni centri smejo zaposliti strokovne delavce.
 9. AA kot takšna se ne sme nikdar organizirati; lahko pa oblikujemo službene odbore ali komiteje, neposredno odgovorne tistim, ki jim služijo.
 10. Anonimni alkoholiki se ne opredeljujejo do zadev izven svoje skupnosti, zato imena AA ne smemo nikoli vpletati v sporna javna vprašanja.
 11. Naši stiki z javnostjo temeljijo na mikavnosti, ne pa na reklamiranju; v tisku, na radiu in v filmih moramo vedno ohraniti osebno anonimnost.
 12. Anonimnost je duhovni temelj vseh naših izročil, ki nas nenehno opominja, naj dajemo načelom prednost pred osebnostmi.
?>