Služenje skupini

  • Kot delegat v splošni službi si tudi »stik skupine« v prvotnem smislu. Po izvolitvi pošlješ ime in naslov (da ne bo zmešnjave, navedi tudi ime svojega predhodnika – delegata – čigar funkcijo si prevzel), tajniku GSO. Na seznamu delegatov boš naveden kot kontaktna oseba za svojo skupino.
  • V zameno boš dobil nekaj literature, ki zadeva tvoje delo, redno pa boš dobival tudi zapisnike GSO in poročila komitejev. Uporabi jih in jih deli s člani svoje skupine. Ali so v seznamu literature kakšne brošure označene kot »nove«? Preveri in se prepričaj, ali tvoja skupina ponuja vsa razpoložljiva orodja za treznost.
  • Ker si se posebej posvetil študiju navedenih informacij, lahko pomagaš, ko se tvoja skupina sooči s težavami, ki zadevajo katero od Izročil. Ni treba vedeti vseh odgovorov – noben član tega niti slučajno ne more – toda veš, kam pogledati za dober napotek, plod široke aajevske izkušnje.
  • Posebej mislimo na Izročilo sedem, ko skupaj z blagajnikom večkrat spomniš svojo skupino, da se AA vzdržuje sama. Razložiš pomen denarne podpore GSO in plan prispevkov ob rojstnih dnevnih posameznih članov.
  • Ker si v stiku z AA po vsej Sloveniji, lahko prinašaš svoji skupini novice o dejavnostih drugih skupin. Kot predstavnik v Konferenci GSO deli s svojimi tovariši v skupini radost, ko si širite aajevsko obzorje.

 

Ko tvoja skupina izvoli delegata

Spomni se, kaj je napisano na platnicah letaka o delegatu, da je biti delegat morda najpomembnejša služba v AA. Delegati so temelji zgradbe naše splošne službe. Preko delegata se lahko tvoj glas sliši na Konferenci AA Slovenije. Preko delegata se tvoja skupina krepi, ko si deli izkušnje z drugimi skupinami, prav tako, kot se tvoja treznost krepi, ko deliš izkušnje z drugimi aajevci.

?>