Kdaj in kako

  1. Dvoletni mandat delegatov sovpada z mandatom članov GSO. Tako skupina izvoli delegata običajno pred konferenco. Primeren mesec je september, tako ima novi delegat čas, da preštudira odgovornosti službe preden jo prevzame, kar je običajno 1. januarja, ko prevzame posle novi GSO.
  2. Skupina, ki se da poučiti, pripravi posebno volilno srečanje, kjer član, ki temeljito pozna služenje, razloži delovanje delegata in GSO.
  3. Postopek izvolitve delegata je povsem enak kot za katerega koli funkcionarja v skupini. Dovolj časa mora biti za predloge in za pripravo volilnih lisičev. Običajno zadostuje večina.
  4. Takojšnje obvestilo GSO o novoizvoljenem delegatu je bistvenega pomena, sicer komunikacija odpove.
  5. Pomembno je, da na istem volilnem srečanju izvolimo namestnika delegata (po enakem volilnem postopku). Delovala bosta tesno skupaj, tako da bo lahko namestnik dobro obveščen nadomeščal delegata, če se ta konference ne bi mogel udeležiti
  6. Kaj se zgodi, če je delegat tvoje skupine izvoljen za člana komiteja v GSO? Potem namestnik samodejno postane delegat – še en razlog več za skrbno izbiro obeh funkcionarjev.

 

Bistvene lastnosti dobrega delegata

  1. Na splošno se zahteva dve ali tri leta treznosti. Pomembna je tudi dejavnost v domači skupini. Pa tudi  drugih uradnih funkcij naj ne bi imel.
  2. Predhodna izkušnja služenja v AA zagotavlja preudaren začetek za delegatov uspeh. Pomisli na poprejšnje služitelje in člane skupine, ki so na svojih plečih nosili odgovornost za konferenco, GSO ali komiteje.
  3. So v tvoji skupini ljudje, ki že sedaj kažejo goreče zanimanje  za Dvanajst izročil in organizacijo služiteljstva? Če so, imaš srečo!
  4. Išči značajske lastnosti, ki so značilne za kakršnega koli dobrega zaupnega služitelja (in dobrega aajevca): potrpežljivost, razumevanje in trdno odločenost »postaviti načela pred osebe«.
?>